Kontaktujte nas

Mars SR, kom. spol.

So sídlom Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava
IČO: 31 342 175
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo: 133/B

tel. zákaznícka infolinka:
0850 111 443

Milý zákazník,
neustále hľadáme možnosti, ako zlepšiť kvalitu naších služieb. Ak máte akýkoľvek dotaz, pripomienku alebo sťažnosť k niektorému z našich webov, prosíme o vyplnenie nasledujúceho formulára. 

Pre správne odoslanie formulára je nutné všetky označené položky vyplniť

Ak nie je krajina uvedená v zozname, kliknite na www.mars.com.

Zaškrtnutím políčka spotrebiteľ výslovne súhlasí so spracovaním všetkých jeho osobných údajov, ktoré vyplnil, spoločnosťou Mars SR, kom. spol., so sídlom Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31 342 175, spol. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 133/B, ako prevádzkovateľom (ďalej len „Spoločnosť“), a to na akékoľvek marketingové, reklamné, resp. propagačné účely Spoločnosti. Osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu - titul, meno, priezvisko a adresa - môže Spoločnosť za podmienok stanovených zákonom č. 428/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), použiť na ponuku svojich tovarov a služieb aj bez súhlasu spotrebiteľa. V prípade ak si spotrebiteľ nepraje, aby jeho osobné údaje Spoločnosť použila na účely priameho marketingu, môže Spoločnosť písomne na adrese Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „adresa Spoločnosti“) informovať,že s takýmto spracovaním a použitím svojich osobných údajov nesúhlasí. Osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu - titul, meno, priezvisko a adresa - môže Spoločnosť odovzdať inému prevádzkovateľovi, ktorý má rovnaký predmet činnosti výhradne na účely priameho marketingu, pokiaľ proti takémuto postupu kupujúci nevysloví námietku. Námietku je možné zaslať písomne na adresu Spoločnosti. Na základe tohto udeleného súhlasu spotrebiteľa, môže Spoločnosť spracovávať aj všetky ďalšie spotrebiteľom vyplnené údaje. Spotrebiteľ pre tento prípad výslovne súhlasí, v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, aby Spoločnosť spracovala a uschovávala jeho osobné údaje a spracovávala ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Spotrebiteľ zároveň poskytuje Spoločnosti svoj súhlas so spracovaním osobných údajov prostredníctvom tretích osôb

Newsletter

Získajte najnovšie informácie a výhody priamo na Váš e-mail.

Pedigree / starostlivosť o psa
Kontaktujte nas napsat dopis